Anh Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT

Thứ Ba, 24-03-2020
Anh Trương Gia Bình - Cuộc đời và sự nghiệp gắn với thương hiệu FPT

Anh được đánh giá là người có tầm nhìn xa, luôn đưa ra những định hướng chiến lược có tính bước ngoặt cho sự phát triển của FPT, đồng thời anh cũng là người đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho các lãnh đạo Việt Nam trong việc hoạch định chính sách phát triển ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Trình độ học vấn:

 • Cử nhân Toán học, Đại học Tổng hợp Lomonosov CHLB Nga năm 1979.
 • Tiến sĩ Toán Lý, Đại học Tổng hợp Lomonosov, CHLB Nga năm 1982.
 • Phong hàm Phó giáo sư 1991 tại Việt Nam.

Quá trình công tác: 

 • Từ tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty CP Viễn thông FPT
 • Từ năm 2001 : Chủ tịch Hiệp hội phần mềm Việt Nam
 • Từ năm 1995 : Chủ nhiệm Khoa Quản trị kinh doanh-HSB, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Từ ngày 26 tháng 09 năm 2012 đến ngày 31 tháng 07 năm 2013 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
 • Từ năm 2002 đến năm 2009 : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
 • Từ năm 2005 đến năm 2008 : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Viễn thông FPT
 • Từ năm 1998 đến năm 2005 : Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam
 • Từ năm 1988 đến năm 2002 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT
 • Đến năm 1989 : Nghiên cứu viên tại Viện Max-Plant, Gottinggen, CHLB Đức
 • Từ năm 1983 đến năm 1985 : Nghiên cứu viên cao cấp thuộc Viện Toán học Steclov-Viện Hàn lâm Khoa học Xô Viết.
 • Đến năm 1982 : Viện Cơ học, Viện khoa học Việt Nam
share