Chuyên viên Truyền thông Thương hiệu Tuyển dụng (Hà Nội)
Hà Nội
Thực tập sinh Truyền thông Thương hiệu Tuyển dụng (Hà Nội)
Hà Nội
Social Marketing Executive (Hà Nội)
Hà Nội
Senior Solution Architect (Hà Nội)
Hà Nội
FPT Information System - Tuyển chọn & đào tạo 50 Tư vấn viên Triển khai phần mềm
Hà Nội

CON NGƯỜI FPT

 

"FPT mong muốn trở thành một tổ chức kiểu mới, giàu mạnh bằng nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm khách hàng hài lòng, góp phần hưng thịnh quốc gia, đem lại cho mỗi thành viên của mình điều kiện phát triển tài năng tốt nhất và một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần"

 

Anh Trương Gia Bình

Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT

Anh Nguyễn Văn Khoa

Tổng Giám đốc FPT

Anh Nguyễn Thế Phương

Phó Tổng Giám đốc FPT

Anh Hoàng Việt Anh

Phó Tổng Giám đốc FPT
Live chat