Chuyên viên Tổ chức Sự kiện
Đà Nẵng
Chuyên gia Phát triển Nội dung Đào tạo (Mảng IT)
Hà Nội
Chuyên gia Phát triển Nội dung Đào tạo (Mảng Kinh tế)
Hà Nội
Fresher Android (Hà Nội)
Hà Nội
Fresher iOS (Hà Nội)
Hà Nội
Fresher C/Embedded (Hà Nội)
Hà Nội
Fresher C/C++ (Hà Nội)
Hà Nội
Kỹ sư phát triển Cloud (Xây dựng & phát triển Container, CI-CD platform)
Hà Nội
Kỹ sư phát triển Cloud (Compute)
Hà Nội
Kỹ sư phát triển Cloud (Monitoring)
Hà Nội
Kỹ sư phát triển Cloud (Network)
Hà Nội
Kỹ sư phát triển Cloud (Storage)
Hà Nội
Tech Lead (DSC)
Hà Nội
Giảng viên/Nghiên cứu viên Công nghệ thông tin (Bộ môn SE)
Hà Nội
Business Analyst
Hồ Chí Minh
PHP Developer
Hồ Chí Minh
DevOps Engineer
Hồ Chí Minh
NodeJS/ReactJS Developer
Hồ Chí Minh
Python Developer
Hồ Chí Minh
Lập trình viên .Net
Hồ Chí Minh
11 bước giải quyết mâu thuẫn trong đội nhóm
11 BƯỚC GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN TRONG ĐỘI NHÓM
Những cột mốc đáng chú ý của mobile app năm 2020
NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG CHÚ Ý CỦA MOBILE APP NĂM 2020
Trải nghiệm khách hàng: “Trái tim” của chiến lược thương hiệu
TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG: “TRÁI TIM” CỦA CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU
Những sản phẩm công nghệ sắp xuất hiện đầu 2021
NHỮNG SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ SẮP XUẤT HIỆN ĐẦU 2021